PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Flåtnes Elektro-Mek AS (vi) samler inn og behandler personopplysninger. Flåtnes Elektro-Mek AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Flåtnes Elektro-Mek AS og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1. PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysningene som du gir oss i egenskap av representant for bedriften for at bedriften skal kunne bli bedriftskunde hos Flåtnes Elektro-Mek AS, altså organisasjonsnummer, postadresse, navn, e-postadresse, mobilnummer. Hvis du oppgir personopplysninger for andre enn deg selv når bedriften registreres hos Flåtnes Elektro-Mek AS, har du ansvaret for at bedriftens representant får informasjon om disse betingelsene og om hvordan vi behandler personopplysninger.

1.1 Når lagrer vi opplysninger om deg?

Opplysninger om deg blir lagret både indirekte og direkte. Dersom du tar kontakt med oss, vil vi lagre din informasjon for videre korrespondanse. Det blir også lagret informasjon om din brukeradferd på nettstedet flaatnes.no indirekte gjennom din ip-adresse. Her lagres ingen informasjon om deg som enkeltperson.

Tilfeller hvor det lagres personopplysninger direkte og indirekte:

·         Du har sendt oss en henvendelse

·         Du har søkt jobb hos oss

·         Du besøker vår hjemmeside flaatnes.no

1.2 Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?

Dine personopplysninger, som representant for bedriften, blir behandlet for følgende formål:

·         For å opprette bedriftskontoen hos Flåtnes Elektro-Mek AS

·         For å adressere fakturaer

·         For å forenkle prosessen ved eventuelle reklamasjoner

·         For å sende invitasjon til spesielle arrangementer i regi av Flåtnes Elektro-Mek AS

·         For å svare på spørsmål og følge opp etter kontakt med kundeservice for saker som gjelder kundeforholdet ditt.

·         For å gjennomføre kundeundersøkelser i forbindelse med Flåtnes Elektro-Mek AS.

·         For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere har handlet

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år.

1.3 Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige (for eksempel hvis bedriften har vært en inaktiv bedriftskunde) eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når bedriften avslutter sitt kundeforhold som bedriftskunde hos Flåtnes Elektro-Mek AS. Hvis vi får informasjon, fra deg eller på andre måter, om at du ikke lenger arbeider i bedriften eller ikke lenger skal representere bedriften hos Flåtnes Elektro-Mek AS, vil dine personopplysninger slettes.

1.4 Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi deler personopplysningene dine med:

  • Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav)
  • IT-konsulenter som vi fra tid til annen engasjerer for å utføre service og utvikling av systemene våre

1.5 Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan bedriftskontoen hos Flåtnes Elektro-Mek AS bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med opplysninger om en annen representant for bedriften.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra Flåtnes Elektro-Mek AS gjøres i form av e-post.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte Flåtnes Elektro-Mek AS  (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

2. SI OPP BEDRIFTSKONTO

Bedriftskontoen hos Flåtnes Elektro-Mek AS gjelder inntil videre, og begge partene kan si den opp når som helst. Kontakt Flåtnes Elektro-Mek AS for å si opp bedriftskontoen din (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene). Bedriftskontoen avsluttes senest 30 dager etter at vi har fått beskjed om at den skal sies opp. Vi har rett til å når som helst si opp bedriftskontoen med umiddelbar virkning.

Hvis bedriften ikke har registrerte kjøp i en periode på 60 måneder, avsluttes bedriftskontoen automatisk, og bedriftens opplysninger slettes med unntak av lovpålagte regnskapsopplysninger. Dette gjelder også hvis bedriften velger å avslutte bedriftskontoen.

3. ENDRING AV BETINGELSER

Vi har rett til å endre disse betingelsene fra tid til annen. Endringene varsles ikke. Du finner alltid den nyeste utgaven av betingelsene på: www.flaatnes.no/personvern

3. COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler for å skape en bedre brukeropplevelse på nettsiden. For detaljert informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, se vår cookie policy.

4. KONTAKT

Flåtnes Elektro-Mek AS

Borgeskogen 25, 3160 Stokke

Telefon: 40 00 62 69

E-post:   post@flaatnes.no

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte oss